'REMI' - REinigings en MIlieu diskette
Een automatiseringsproject t.b.v. de gemeentelijke reinigingsdiensten. Nadat de gegevens voor een bepaalde taak zijn ingevuld, wordt er een actielijst (dus logischerwijs, dingen die nog gedaan moeten worden) en een rapport afgedrukt. Uit deze gegevens kan de verantwoordelijke functionaris direct afleiden wat er voor de betreffende taak nog te doen is.

'SAM' - Sport en Accomodatie Manager
Een automatiseringsproject t.b.v. sport- en zwemaccommodaties. Nadat diverse jaarlijkse gegevens zijn ingevoerd, berekent het pakket diverse kentallen en geeft een degelijke rapportage.

Palthe
<invullen>


Pagina ontworpen door de Webmaster, laatst gewijzigd om 0001-01-01 00:00:00 +0000 UTC
Commentaar en/of opmerkingen graag naar bovenstaand adres footer